KONTAKT
32-626 Jawiszowice
ul. Kusocińskiego 21
Biuro czynne : 8.00-18.00
Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

WYKONAWSTWO :
Paweł Lisek
tel.: 666074977
e-mail: plisek@libud.com.pl
Mieczysław Wiśniewski
tel.: 604724259
e-mail: mwisniewski@libud.com.pl

PROJEKTOWANIE :
Magdalena Wiśniewska-Lisek
tel.: 608474145
e-mail: mw-lisek@libud.com.pl

Projektowanie

Zajmujemy się projektowaniem obiektów budowlanych w zakresie :

– budownictwa mieszkaniowego,

– budownictwa usługowego,

– budownictwa przemysłowego,

– budownictwa wodno – inżynieryjnego i melioracyjnego.

Wykonujemy projekty budowlane oraz projekty wykonawcze w następujących branżach :

– architektoniczna,

– konstrukcyjna,

– instalacyjna : wodno – kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, gazowa, wentylacji, energii

  elektrycznej,

– sieci : wodno – kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, gazowa, wentylacji, energii

  elektrycznej,

– budownictwo wodno – inżynieryjne i melioracyjne.

Proces projektowania przebiega wg poniższych punktów :

  1. Ustalenie zakresu inwestycji.
  2. Opracowanie mapy geodezyjnej do celów projektowych.
  3. Pozyskanie niezbędnych dokumentów :

     – mapa zasadnicza,

     – mapa orientacyjna,

     – wypis i wyrys z rejestru gruntów,

     – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach

       zabudowy i zagospodarowania terenu,

    oraz uzgodnień z stronami postępowania inwestycyjnego :

      określenie możliwości przyłączy do istniejącej sieci :

– wodociągowej,

– elektrycznej,

– kanalizacji sanitarnej,

– kanalizacji deszczowej,

– gazowej,

– ciepłowniczej.

4.  Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko ( dla wybranych inwestycji ).

5.  Opracowanie projektu budowlanego w branżach niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

6.  Na życzenie klienta wykonujemy również projekt wykonawczy wraz z przedmiarem robót, kosztorysem nakładczym i inwestorskim.