KONTAKT
32-626 Jawiszowice
ul. Kusocińskiego 21
Biuro czynne : 8.00-18.00
Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

WYKONAWSTWO :
Paweł Lisek
tel.: 666074977
e-mail: plisek@libud.com.pl
Mieczysław Wiśniewski
tel.: 604724259
e-mail: mwisniewski@libud.com.pl

PROJEKTOWANIE :
Magdalena Wiśniewska-Lisek
tel.: 608474145
e-mail: mw-lisek@libud.com.pl

projektowanie – archiwum

Wybrane zagadnienia projektowe :

 • wykonanie projektu konstrukcyjnego portierni w PG SILESIA ( ML ARCHITEKCI )
 • wykonanie projektu konstrukcyjnego magazynu odpadów wraz z boksami na materiały sypkie w PG SILESIA ( ML ARCHITEKCI )

045

 • wykonanie projektów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych m.in. w Tychach, Krakowie, Węgrzcach, Ochojnie ( ML ARCHITEKCI )

061_1     026_1

024      203

                                              086 copy

 • wykonanie projektu konstrukcyjnego dworku w Woli Żółkiewskiej, tworzącego zespół zabytkowy ( ML ARCHITEKCI )

                                              02270020      04190126

 • wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy hali garażowej wraz z pomieszczeniami kontroli pojazdów dla KW S.A. oddział KWK „Rydułtowy-Anna”

                                                                                      DSCN2620

 • wykonanie projektu budowlanego fundamentu hali wystawowej maszyn i urządzeń do podziemnych technik bezwykopowych w Rudzie Śląskie ( ML ARCHITEKCI )

                                                                                     050 got1

 • opracowanie obliczeń uzasadniających przeprowadzenie termomodernizacji części pawilonu płucnego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, w celu uzyskania dofinansowania z funduszu PFRON   ( J.B.P.R.B. i O.N. WIMAG )
 • wykonanie ekspertyzy budowlanej wieży szybowej I położonej w kopalni KWK „Ziemowit” ( J.B.P.R.B. i O.N. WIMAG )

                                                                                    wieża

 • wykonanie zespołu projektów budowlanych dla kopalni KWK „Ziemowit” obejmującego ( J.B.P.R.B. i O.N. WIMAG ) :

 – Remont konstrukcji trzonu wieży szybowej nr I, położonej w kopalni KWK „Ziemowit”, między poziomem +15m a +19m

                – Zabudowa belki wsporczej z kołami kierunkowymi dla kołowrotu KUBA-5 do robót szybowych – szyb I

                – Zabudowa podestów technologicznych na wieży szybu I do demontażu sprzęgaczy antenowych urządzeń ZBNS-4

 • wykonanie oceny stanu technicznego budynku mieszkalnego GABOŃ 108 dla Nadleśnictwa Stary Sącz
 • wykonanie projektu budowlanego remont mostu przenośnikowego nr 1.5 ZPMW w JSW S.A. KWK „Borynia – Zofiówka – Jastrzębie” ruch Borynia ( J.B.P.R.B. i O.N. WIMAG )
 • wykonanie projektu budowlanego remont mostu przenośnikowego nr 2.4 ZPMW w JSW S.A. KWK „Borynia – Zofiówka – Jastrzębie” ruch Borynia ( J.B.P.R.B. i O.N. WIMAG )
 • wykonanie projektów budowlanych fundamentów pod maszyny dla AUTOMATIVE LIGHTNING w Sosnowcu ( ML ARCHITEKCI )
 • wykonanie projektu wykonawczego wzmocnienia konstrukcji pomostu nawęglania nr 23 w elektrociepłowni „Zofiówka” oddział „Moszczenica” ( J.B.P.R.B. i O.N. WIMAG )
 • wykonanie ekspertyzy budowlanej naroża ściany poz. 0,00m do +8,40m budynku płuczki I – budynek główny w ZPMW KHW S.A. KWK „Wujek” ruch „Wujek”
 • wykonanie projektu budowlanego remontu naroża ściany poz. 0,00m do +8,40m budynku płuczki I – budynek główny w ZPMW KHW S.A. KWK „Wujek” ruch „Wujek”
 • wykonanie dokumentacji technicznej pomostu uchylnego z głowicy klatki górniczego wyciągu szybowego szybu II w KW S.A. oddział KWK „Ziemowit” ( J.B.P.R.B. i O.N. WIMAG )
 • wykonanie projektu technologicznego zabudowy pomostu jezdnego na dachu mostu przenośnikowego 71307 w kopalni KWK „Ziemowit”
 • wykonanie ekspertyz budowlanych mostów przenośnikowych nr 52.1, 55.4, 57.1, 57.6, 57.7 w kopalni KWK „Piast” Zakład Wzbogacania Miałów ( J.B.P.R.B. i O.N. WIMAG )

                                       DSC01185     DSC01136

 • wykonanie projektów technicznych zabezpieczeń mostów przenośnikowych nr 52.1, 55.4, 57.1, 57.6, 57.7 w kopalni KWK „Piast” Zakład Wzbogacania Miałów ( J.B.P.R.B. i O.N. WIMAG )
 • wykonanie projektów budowlanych rektyfikacji oraz remontu budynków mieszkalnych dla KW S.A., oddział KWK „Brzeszcze” ( J.B.P.R.B. i O.N. WIMAG )
 • wykonanie projektu budowlanego odwodnienia terenu w Wilczkowicach, w rejonie ul. Oświęcimskiej, w celu naprawy szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego dla KW. S.A., oddział KWK „Brzeszcze” ( J.B.P.R.B. i O.N. WIMAG )
 • wykonanie projektu budowlanego odwodnienia terenu w Wilczkowicach, w rejonie ul. Kolonia, w celu naprawy szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego dla KW. S.A., oddział KWK „Brzeszcze” ( J.B.P.R.B. i O.N. WIMAG )
 • wykonanie projektu budowlanego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji urządzeń hamujących oraz konstrukcji trzonowej i podtrzonowej wraz z konstrukcją podestów przedziału drabinowego i dźwigarami technologicznymi w wieży basztowej górniczego wyciągu szybowego szybu III dla KW.S.A., oddział KWK „Ziemowit” ( J.B.P.R.B. i O.N. WIMAG )
 • wykonanie projektu budowlanego wymiany rurociągów spływowych oraz pionu zimnej wody w wieży basztowej górniczego wyciągu szybowego szyb III dla KW.S.A., oddział KWK „Ziemowit”                ( J.B.P.R.B. i O.N. WIMAG )
 • wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem administracyjnym w Sosnowcu ( ML ARCHITEKCI )

150202_Autoform 1

 

150202_Autoform 2