KONTAKT
32-626 Jawiszowice
ul. Kusocińskiego 21
Biuro czynne : 8.00-18.00
Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

WYKONAWSTWO :
Paweł Lisek
tel.: 666074977
e-mail: plisek@libud.com.pl
Mieczysław Wiśniewski
tel.: 604724259
e-mail: mwisniewski@libud.com.pl

PROJEKTOWANIE :
Magdalena Wiśniewska-Lisek
tel.: 608474145
e-mail: mw-lisek@libud.com.pl

Rzeczoznawstwo majątkowe

Sporządzamy operaty szacunkowe :

– obiektów komercyjnych,
– projektów deweloperskich,
– nieruchomości nietypowych,
– wyceny przedsiębiorstw,
– zabezpieczenia wierzytelności kredytodawców ( banków ),
– sprzedaży lub zakupu,
– zniesienia współwłasności,
– postępowań spadkowych,
– podziału majątku,
– ustalania wartości początkowej środków trwałych dla celów amortyzacji,
– wnoszenie aportów,
– uzyskania rekompensat,
– gruntu zabudowanego domem,
– nieruchomości rolnych,
– uzyskania odszkodowań ( np. z tytułu wywłaszczenia ),
– ustalenia wartości poniesionych nakładów,
– innych praw związanych z nieruchomościami.